Kararlar Haberleri

Güncel Kararlar Haberleri

En Son Kararlar Haberleri

Soruşturma veya Kovuşturmanın Makul Sürede Sonuçlandırılması (Kötü Muamele Yasağına Dair Usuli Yükümlülükler)

21 Şubat 2024 Çarşamba
Kötü muameleye ilişkin şikâyetler hakkında yapılan soruşturma söz konusu olduğunda yetkililerin hızlı davranması önemlidir. Bununla birlikte belirli bir durumda bir soruşturmanın ilerlemesini engelleyen sebepler ya da zorlukların olabileceği de kabul edilmelidir.

Soruşturma veya Kovuşturmanın Makul Sürede Sonuçlandırılması (Kötü Muamele Yasağına Dair Usuli Yükümlülükler)

21 Şubat 2024 Çarşamba
Kötü muameleye ilişkin şikâyetler hakkında yapılan soruşturma söz konusu olduğunda yetkililerin hızlı davranması önemlidir. Bununla birlikte belirli bir durumda bir soruşturmanın ilerlemesini engelleyen sebepler ya da zorlukların olabileceği de kabul edilmelidir.

HIRSIZLIK SUÇU - SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ - SUÇA KONU EŞYANIN DEĞER BAKIMINDAN AZ OLMASI

21 Şubat 2024 Çarşamba
Ulusal Yargı Ağı Projesi Sisteminde Güneş Doğuş Batış Çizelgesinde Yapılan İncelemede Suç Tarihinde Bulunulan İlde Güneşin Saat 06.46’da Doğduğu ve Saat 16.29’da Battığı - TCK Md.6/1-e Uyarınca 17.29 ile 05.46 Saatleri Arasında Kalan Zaman Diliminin Gece Vakti Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği

HIRSIZLIK SUÇU - SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ - SUÇA KONU EŞYANIN DEĞER BAKIMINDAN AZ OLMASI

21 Şubat 2024 Çarşamba
Ulusal Yargı Ağı Projesi Sisteminde Güneş Doğuş Batış Çizelgesinde Yapılan İncelemede Suç Tarihinde Bulunulan İlde Güneşin Saat 06.46’da Doğduğu ve Saat 16.29’da Battığı - TCK Md.6/1-e Uyarınca 17.29 ile 05.46 Saatleri Arasında Kalan Zaman Diliminin Gece Vakti Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği

Maddi ve Manevi Varlığın Korunması Hakkıyla Bağlantılı Olarak Ayrımcılık Yasağının İhlali

21 Şubat 2024 Çarşamba
Ayrımcılık yasağı Anayasa'da güvenceye bağlanan hak ve özgürlüklerden yararlanılması bağlamında bir etkiye sahip olduğundan maddi haklardan bağımsız olarak bir varlığa sahip olmayıp diğer hakların tamamlayıcısı mahiyetindedir.

Maddi ve Manevi Varlığın Korunması Hakkıyla Bağlantılı Olarak Ayrımcılık Yasağının İhlali

21 Şubat 2024 Çarşamba
Ayrımcılık yasağı Anayasa'da güvenceye bağlanan hak ve özgürlüklerden yararlanılması bağlamında bir etkiye sahip olduğundan maddi haklardan bağımsız olarak bir varlığa sahip olmayıp diğer hakların tamamlayıcısı mahiyetindedir.

Soruşturmanın Yeterliliği (Kötü Muamele Yasağına Dair Usuli Yükümlülükler)

21 Şubat 2024 Çarşamba
Kötü muamele iddialarının gerektirdiği soruşturma bağımsız bir şekilde hızlı ve derinlikli yürütülmelidir. Yetkililer, olay ve olguları ciddiyetle öğrenmeye çalışmalı ve soruşturmayı sonlandırmak ya da kararlarını temellendirmek için çabuk ve temelden yoksun sonuçlara dayanmamalıdırlar.

Soruşturmanın Yeterliliği (Kötü Muamele Yasağına Dair Usuli Yükümlülükler)

21 Şubat 2024 Çarşamba
Kötü muamele iddialarının gerektirdiği soruşturma bağımsız bir şekilde hızlı ve derinlikli yürütülmelidir. Yetkililer, olay ve olguları ciddiyetle öğrenmeye çalışmalı ve soruşturmayı sonlandırmak ya da kararlarını temellendirmek için çabuk ve temelden yoksun sonuçlara dayanmamalıdırlar.

İHALE EDİLEN MALIN MUHAMMEN BEDELİN ÜSTÜNDE BİR BEDELLE SATILMASI - ZARAR GÖREN İLGİLİNİN İHALENİN FESHİNİ İSTEMEKTE HUKUKİ YARARI BULUNDUĞU

21 Şubat 2024 Çarşamba
İHALE EDİLEN MAL MUHAMMEN BEDELİN ÜSTÜNDE BİR BEDELLE SATILMIŞ OLMAKLA BERABER YAPILAN USULSÜZLÜK MALIN DAHA YÜKSEK BEDELLE SATILMASINI ÖNLEMİŞ İSE MALIN DAHA YÜKSEK BİR BEDELLE SATILAMAMIŞ OLMASINDAN ZARAR GÖREN İLGİLİNİN İHALENİN FESHİNİ İSTEMEKTE HUKUKİ YARARI BULUNDUĞUNUN KABULÜ GEREKİR

AYM'nin 2017/38747 başvuru numaralı kararı

21 Şubat 2024 Çarşamba
Anayasa Mahkemesi'nin 29/11/2023 tarihli ve 2017/38747 başvuru numaralı kararı
  • EN SON HABERLER
  • POPÜLER HABERLER
İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ İSTEMİ - FESİH İRADESİ - İŞÇİNİN İSTİFA DİLEKÇESİNDEKİ İRADESİNİN FESADA UĞRATILMASI - PARA KARŞILIĞI İSTİFA ETME

İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ İSTEMİ - FESİH İRADESİ - İŞÇİNİN İSTİFA DİLEKÇESİNDEKİ İRADESİNİN FESADA UĞRATILMASI - PARA KARŞILIĞI İSTİFA ETME

11 Haziran 2023 Pazar
Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespitine İlişkin Kayıtların Elde Edilme Yöntemi İtibarıyla Adil Yargılanma Hakkının İhlal Edilmediği

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespitine İlişkin Kayıtların Elde Edilme Yöntemi İtibarıyla Adil Yargılanma Hakkının İhlal Edilmediği

11 Haziran 2023 Pazar
SİLAHLA KASTEN YARALAMA SUÇU - SONUCUN GERÇEKLEŞMESİNİ İSTEMEME VE ERTELEME - KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇU

SİLAHLA KASTEN YARALAMA SUÇU - SONUCUN GERÇEKLEŞMESİNİ İSTEMEME VE ERTELEME - KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇU

11 Haziran 2023 Pazar
İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ - İCRA İNKAR TAZMİNATI - KÖTÜNİYET TAZMİNATI

İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ - İCRA İNKAR TAZMİNATI - KÖTÜNİYET TAZMİNATI

11 Haziran 2023 Pazar
Usule İlişkin İmkânlar Bakımından Zayıf Düşürülme Nedeniyle Silahların Eşitliği ve Çelişmeli Yargılama İlkelerinin İhlal Edilmesi

Usule İlişkin İmkânlar Bakımından Zayıf Düşürülme Nedeniyle Silahların Eşitliği ve Çelişmeli Yargılama İlkelerinin İhlal Edilmesi

11 Haziran 2023 Pazar
ARAÇ SATIŞI İÇİN ÖDENEN KAPORA BEDELİNİN İADESİ İSTEMİNİN REDDİNE KARAR VEREN TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ - DAVA AÇILIŞ TARİHİNİN DAVA DİLEKÇESİNİN UYAP ORTAMIDA KAYDEDİLDİĞİ TARİH OLARAK KABUL EDİLMESİNİN GEREKMESİ

ARAÇ SATIŞI İÇİN ÖDENEN KAPORA BEDELİNİN İADESİ İSTEMİNİN REDDİNE KARAR VEREN TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ - DAVA AÇILIŞ TARİHİNİN DAVA DİLEKÇESİNİN UYAP ORTAMIDA KAYDEDİLDİĞİ TARİH OLARAK KABUL EDİLMESİNİN GEREKMESİ

11 Haziran 2023 Pazar
FAZLA ÇALIŞMANIN İSPATI KONUSUNDA, DOSYA İÇERİSİNDE, İŞYERİNDEKİ ÇALIŞMA DÜZENİNİ GÖSTERİR İŞYERİ KAYITLARI BULUNMAMASI SEBEBİYLE İŞÇİNİN FAZLA ÇALIŞMALARININ İŞÇİ TANIK BEYANLARINA GÖRE KABUL EDİLMESİ

FAZLA ÇALIŞMANIN İSPATI KONUSUNDA, DOSYA İÇERİSİNDE, İŞYERİNDEKİ ÇALIŞMA DÜZENİNİ GÖSTERİR İŞYERİ KAYITLARI BULUNMAMASI SEBEBİYLE İŞÇİNİN FAZLA ÇALIŞMALARININ İŞÇİ TANIK BEYANLARINA GÖRE KABUL EDİLMESİ

11 Haziran 2023 Pazar
AYM'nin 2019/28665 başvuru numaralı kararı

AYM'nin 2019/28665 başvuru numaralı kararı

11 Haziran 2023 Pazar
AYM'nin 2020/36302 başvuru numaralı kararı

AYM'nin 2020/36302 başvuru numaralı kararı

11 Haziran 2023 Pazar
AYM'nin 2021/92 esas - 2023/27 karar sayılı kararı

AYM'nin 2021/92 esas - 2023/27 karar sayılı kararı

11 Haziran 2023 Pazar
Sosyal Medya