Kararlar Haberleri

Güncel Kararlar Haberleri

En Son Kararlar Haberleri

AYM'nin 2020/36910 başvuru numaralı kararı

24 Mayıs 2024 Cuma
Anayasa Mahkemesi'nin 19/3/2024 tarihli ve 2020/36910 başvuru numaralı kararı

AYM'nin 2021/2614 başvuru numaralı kararı

24 Mayıs 2024 Cuma
Anayasa Mahkemesi'nin 19/3/2024 tarihli ve 2021/2614 başvuru numaralı kararı

AYM'nin 2023/26088 başvuru numaralı kararı

24 Mayıs 2024 Cuma
Anayasa Mahkemesi'nin 19/3/2024 tarihli ve 2023/26088 başvuru numaralı kararı

KIDEM TAZMİNATININ EDİNİLMİŞ MAL GRUBUNA GİRDİĞİ, DOLAYISIYLA DİĞER EŞİN DE YARI ORANDA PAYI OLDUĞU

24 Mayıs 2024 Cuma
Davalının kıdem tazminatının kişisel mal ve edinilmiş mal olan kısımları tespit edilip meskenin tasfiye tarihi itibariyle (bozma kararı ile güncelliğin yitireceğinden bozmadan sonra verilecek karara en yakın tarih itibariyle) sürüm (rayiç) değeri üzerinden davacının katılma alacağı hesaplanıp sonucuna göre bir karar verilmelidir.

HAKİM VE SAVCILARIN ÜSTLERİNİN VE EŞYALARININ ELLE ARANMASI, AÇIK BİR KANUN HÜKMÜ OLMADIĞI SÜRECE, ANCAK AĞIR CEZA MAHKEMESİNİN GÖREVİNE GİREN SUÇÜSTÜ HÂLLERİ İLE ARAMAYA BİZZAT İZİN VERMELERİ HALİNDE MÜMKÜNDÜR

24 Mayıs 2024 Cuma

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK - SAHTE PLAKA - ALDATMA NİTELİĞİ

24 Mayıs 2024 Cuma
Ekspertiz Raporunda ve Suç Tarihi İtibariyle Tescil Plakaları Üzerinde Heyetce Yapılan Gözlemde Suç Tarihi İtibarıyla Bulunması Gereken Plaka Basım İşlemini Gerçekleştiren Kuruluşa Ait Soğuk Mühür İzlerinin Bulunmadığının Mevcut Haliyle Yapılan Sahteciliğin İlk Bakışta Fark Edilebildiğinin ve Aldatma Niteliği Bulunmadığının Belirlenmesi Karşısında Unsurları Oluşmayan Suçtan Sanığın Beraati Yerine Mahkumiyet Kararı Verilmesi Nedeniyle Sanık Hakkında Kurulan Hükmün Hukuka Aykırı Olduğu

AYM'nin 2021/7611 başvuru numaralı kararı

24 Mayıs 2024 Cuma
Anayasa Mahkemesi'nin 24/1/2024 tarihli ve 2021/7611 başvuru numaralı kararı

KARARI İSTİNAF EDEN BORÇLUYA, MAHKEMECE, EKSİK GİDER AVANSININ 'MAHKEME VEZNESİNE YATIRILMASI' YERİNE 'DOSYAMIZA YATIRILMASI' ŞEKLİNDE GÖNDERİLEN MUHTIRA USULSÜZDÜR

24 Mayıs 2024 Cuma
Somut olayda, mahkemece istinaf eden borçlu vekiline gönderilen muhtıraya eksik gider avansının mahkeme veznesine yatırılması yerine “dosyamıza yatırılması” gerektiği şeklinde ihtar yazıldığı ve böylelikle gönderilen muhtıranın usulüne uygun olmadığı, anlaşılmaktadır. Bu bakımdan hukuki sonuç doğuracak nitelikte de değildir. Öyle ise, usule aykırı ve geçersiz bu belgenin hak kaybına yol açacak şekilde sonuç doğurması da kabul edilemez.

AYM'nin 2021/113 esas - 2024/29 karar sayılı kararı

24 Mayıs 2024 Cuma
Anayasa Mahkemesi'nin 1/2/2024 tarihli, 2021/113 esas - 2024/29 karar sayılı kararı

AYM'nin 2022/95 esas - 2024/52 karar sayılı kararı

24 Mayıs 2024 Cuma
Anayasa Mahkemesi'nin 22/2/2024 tarihli, 2022/95 esas - 2024/52 karar sayılı kararı
  • EN SON HABERLER
  • POPÜLER HABERLER
İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ İSTEMİ - FESİH İRADESİ - İŞÇİNİN İSTİFA DİLEKÇESİNDEKİ İRADESİNİN FESADA UĞRATILMASI - PARA KARŞILIĞI İSTİFA ETME

İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ İSTEMİ - FESİH İRADESİ - İŞÇİNİN İSTİFA DİLEKÇESİNDEKİ İRADESİNİN FESADA UĞRATILMASI - PARA KARŞILIĞI İSTİFA ETME

11 Haziran 2023 Pazar
Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespitine İlişkin Kayıtların Elde Edilme Yöntemi İtibarıyla Adil Yargılanma Hakkının İhlal Edilmediği

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespitine İlişkin Kayıtların Elde Edilme Yöntemi İtibarıyla Adil Yargılanma Hakkının İhlal Edilmediği

11 Haziran 2023 Pazar
SİLAHLA KASTEN YARALAMA SUÇU - SONUCUN GERÇEKLEŞMESİNİ İSTEMEME VE ERTELEME - KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇU

SİLAHLA KASTEN YARALAMA SUÇU - SONUCUN GERÇEKLEŞMESİNİ İSTEMEME VE ERTELEME - KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇU

11 Haziran 2023 Pazar
İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ - İCRA İNKAR TAZMİNATI - KÖTÜNİYET TAZMİNATI

İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ - İCRA İNKAR TAZMİNATI - KÖTÜNİYET TAZMİNATI

11 Haziran 2023 Pazar
Usule İlişkin İmkânlar Bakımından Zayıf Düşürülme Nedeniyle Silahların Eşitliği ve Çelişmeli Yargılama İlkelerinin İhlal Edilmesi

Usule İlişkin İmkânlar Bakımından Zayıf Düşürülme Nedeniyle Silahların Eşitliği ve Çelişmeli Yargılama İlkelerinin İhlal Edilmesi

11 Haziran 2023 Pazar
ARAÇ SATIŞI İÇİN ÖDENEN KAPORA BEDELİNİN İADESİ İSTEMİNİN REDDİNE KARAR VEREN TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ - DAVA AÇILIŞ TARİHİNİN DAVA DİLEKÇESİNİN UYAP ORTAMIDA KAYDEDİLDİĞİ TARİH OLARAK KABUL EDİLMESİNİN GEREKMESİ

ARAÇ SATIŞI İÇİN ÖDENEN KAPORA BEDELİNİN İADESİ İSTEMİNİN REDDİNE KARAR VEREN TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ - DAVA AÇILIŞ TARİHİNİN DAVA DİLEKÇESİNİN UYAP ORTAMIDA KAYDEDİLDİĞİ TARİH OLARAK KABUL EDİLMESİNİN GEREKMESİ

11 Haziran 2023 Pazar
FAZLA ÇALIŞMANIN İSPATI KONUSUNDA, DOSYA İÇERİSİNDE, İŞYERİNDEKİ ÇALIŞMA DÜZENİNİ GÖSTERİR İŞYERİ KAYITLARI BULUNMAMASI SEBEBİYLE İŞÇİNİN FAZLA ÇALIŞMALARININ İŞÇİ TANIK BEYANLARINA GÖRE KABUL EDİLMESİ

FAZLA ÇALIŞMANIN İSPATI KONUSUNDA, DOSYA İÇERİSİNDE, İŞYERİNDEKİ ÇALIŞMA DÜZENİNİ GÖSTERİR İŞYERİ KAYITLARI BULUNMAMASI SEBEBİYLE İŞÇİNİN FAZLA ÇALIŞMALARININ İŞÇİ TANIK BEYANLARINA GÖRE KABUL EDİLMESİ

11 Haziran 2023 Pazar
AYM'nin 2019/28665 başvuru numaralı kararı

AYM'nin 2019/28665 başvuru numaralı kararı

11 Haziran 2023 Pazar
AYM'nin 2020/36302 başvuru numaralı kararı

AYM'nin 2020/36302 başvuru numaralı kararı

11 Haziran 2023 Pazar
AYM'nin 2021/92 esas - 2023/27 karar sayılı kararı

AYM'nin 2021/92 esas - 2023/27 karar sayılı kararı

11 Haziran 2023 Pazar
Sosyal Medya